Sędziowie

Sędzia Główny
1. Janusz Biały

Sędziowie
1. Magdalena Kordaszewska
2. Marta Włodarczyk
3. Adam Berkowicz
4. Serhii Kobylkin
5. Łukasz Pawlak
6. Andrzej Łukomski

Skład Komisji Skrutacyjnej
1. Jerzy Zieliński – przewodniczący
2. Agnieszka Zielińska