Program

UWAGA: zmiana programu.
I BLOK – usunięto kategorie: 16 + (Powyżej 15) E ST/LA PREMIUM, 16 + (Powyżej 15) D ST/LA PREMIUM
II BLOK – połączono kategorie: 12 – 13 (Junior 1) F + E KOMB 8T PREMIUM, usunięto kategorię: 14-15 (Junior 2) E KOMB 8T PREMIUM; zmiana godziny rozpoczęcia turnieju.

Klub przyjmuje pary na Turniej do środy, 15.11.2017 r., do godz. 24.00.

I BLOK
12.30 – 13.30 rejestracja par
13.15 – 13.45 próba parkietu

14.00 rozpoczęcie
10 – 11 (Juvenile 2) E+F KOMB 6T PREMIUM
14 – 15 (Junior 2) F KOMB 6T PREMIUM
14 – 15 (Junior 2) D ST PREMIUM
14 – 15 (Junior 2) D LA PREMIUM

II BLOK – zmiana godziny rozpoczęcia
14.30 – 15.30 rejestracja par
15.15 – 15.45 próba parkietu

16.00 rozpoczęcie
12 – 13 (Junior 1) E+F KOMB 8T PREMIUM (połączone dwie kategorie)
12 – 13 (Junior 1) D ST PREMIUM
12 – 13 (Junior 1) D LA PREMIUM
14 – 15 (Junior 2) C ST PREMIUM
14 – 15 (Junior 2) C LA PREMIUM